Opgeruimd staat netjes

Een fris nieuwjaar lachte me tegemoet. Van zowel de directeur als mijn duo kreeg ik een subtiele opmerking dat het schoolgebouw tijdens de vakanties open is. “Best handig als je nog eens een dag in alle rust dingen wil voorbereiden.” Daar kon ik mij wat bij voorstellen, dus ik bedacht wàt ik dan wilde doen op school en maakte een to do-lijstje: tafels schoonmaken, boekenkast uitpluizen, nieuwe schriften schrijven, klaslokaal opruimen, de tafels in nieuwe groepjes plaatsen, nieuwjaarswensen uitprinten en voor ieder kind klaarleggen op hun nieuwe plekje in de klas en vooral ook wat verder nog in me opkomt. Het draait immers allemaal om klassenmanagement: de boel op orde hebben is al de helft van het werk. Zo stond ik daar te schrobben, te printen, te schrijven en te organiseren. Een opgeruimd en fris 2020, daar had ik behoefte aan.